Witkowski, Andrzej J.; Jakóbczyk-Karpierz, Sabina; Czekaj, Joanna; Grabala, Dorota: Groundwater vulnerability and pollution risk assessment

Witkowski, Andrzej J.; Jakóbczyk-Karpierz, Sabina; Czekaj, Joanna; Grabala, Dorota: Groundwater vulnerability and pollution risk assessment. – Bacon Raton : CRC Press, Selected papers on hydrogeology, 2020

-> Inhaltsverzeichnis online abrufen …
-> Bibliotheksbestand in BOKU:Litsearch anzeigen …